سورس پروژه مطلب

www.it2.ir

www.sour3.com

      تشخیص چهرهFace Recognition and Detection
      • تشخیص چهره به روش PCA با استفاده از دیتابیس
      • تشخیص چهره با استفاده از هیستوگرام تصاویر (به همراه مقاله)
      • تشخیص چهره انسان با استفاده طبقه بندی کننده چندخطی
      • تشخیص چهره انسان به روش تحلیل تفکیکی خطی دو بعدی( 2D-LDA ) به همراه مقاله
      • تشخیص اثر انگشت (به همراه مقاله)
      • تشخیص حرکت از طریق ورودی دوربین یا وبکم
      • تشخیص کارکتر و عدد در تصویر OCR
      • تشخیص عدد فارسی در تصویر (به همراه آموزش فارسی)
      • شبیه سازی مدولاسیون پالسهای کدشده PCM
      • شبیه سازی و بررسی انواع اتصال کوتاه در ژنراتور
      • شبیه سازی ورقه کردن فلز
      • شبیه سازی بازوی ربات (به همراه مقاله)
      • ترمیم تصویر Image inpainting
      • ترمیم ویدئو Video inpainting
      • کاهش نویز در تصویرNoise Canceling
      • بررسی کلیه توابع توزیع در متلبDistributions functions
      • پیاده سازی روش گوشه شمال غربی North-West Corner Method
      • برنامه تبدیل اتوماتیک کد فرترن به متلب
      • بهینه سازی تنش در تراس Truss Optimization
      • حل سودوکو با متلب
      • بازی دوز به زبان متلب
      • حل معمای هشت وزیر (قابل اجرا برای n وزیر)
      • حل انواع معادلات دیفرانسل
      • حل انواع دستگاه معادلات
      • حل انواع تمرین های کنترل
      • پیاده سازی شماتیک مدارات الکترونیک
      • خواندن، نوشتن و ویرایش فایل های ورد،اکسل و پاورپوینت در متلب
      • محاسبه MAX و MIN توابع n متغییره با کمک الگوریتم ژنتیک
      • مقادیر ویژه و بردار ویژه ماتریس به روش چند جمله ای، Fadeev-Leverrier و ...
      • شبیه سازی اینورتر inverter چند سطحی با متلب
      • تحلیل و آنالیز رادوم ، radome analysis
      • یافتن معادله خط و نقطه اپتیم معادلات
      • طراحی یکسوساز ستاره ای سه فاز
      • طراحی یکسوساز تمام فاز با استفاده از ترانسفورماتور
      • یکسوساز تمام موج نیم پل
      • یکسوساز سه فاز تریستوری
      • حل مساله فروشنده دوره گرد با الگوریتم کلونی مورچه ها، tsp with ACO به همراه پاورپوینت
      • شبیه سازی پاندول معکوس
      • شبیه سازی مدولاسیون سینوسی عرض پالس SPWM
      • محاسبه تنش، کرنش، تنش برشی اجسام کروی و استوانه ای
      • شبیه سازی سه بعدی پل کابلی با استفاده از نیروی متحرک روی پل
      • طراحی و ساخت ربات پردازشگر تصویر شامل شناساندن تصویر به متلب، تبدیل عکس رنگی به سیاه و سفید،تبدیل فیلم به عکس، تبدیل عکس به ماتریس، به دست آوردن سیگنال ها و ارسال به پورت
      • یافتن پاسخ زمانی یک سیستم با داشتن معادله دیفرانسیل مربوطه با روش شبکه عصبی مانند سیستم پاندول معکوس
      • یافتن مساحت دایره، مثلث و عدد پی به روشمونت-کارلو Monte Carlo method
      • حل معادله پواسون به صورت یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی
      • حل معادله دیفرانسل درجه 2 با سری تیلور
      • حل معادله دیفرانسل درجه 2 با روش رانگ کوتا
      • حل مسائل انتقال حرارت مانند یافتن نقاط درونی صفحه و انتقال حرارت در اثر عبور هوا از روی استوانه
      • محاسبه ضریب اصطحکاک با معادله کلبروک
      • جریان در لوله های ساده
      • تعیین ثابت تعادل برای محلول های حقیقی
      • محاسبات تعادل گاز-مایع، نقطه حباب ، نقطه شبنم
      • بدست آوردن ضرایب معادله آنتوان برای آب با استفاده از رگرسیون
      • شبیه سازی مکان هد دیسک خوان
      • شبیه سازی طراحی تدریجی مدار باز و مدار بسته سیستم خواندن دیسک درایو
      • ظرفیت در سیستم های چند هادی
      • محاسبه load flow به سه روش نیوتون رافسون و گوس سایدل و دیکاپلد لود فلو
      • ارزیابی عملکرد مشتری بر اساس دریافت اطلاعات پرسشنامه ای مبتنی بر شبکه های عصبی چندلایه
      • حل معادله بلازیوس blasiusبه روش رانگ کوتا و shooting method
      • کنترل آشوب به روش فازی
      • شبیه سازی سیستم تعلیق فعال اتومبیل
      • حل تمرین های متلب کنترل مدرن
      • شبیه سازی مدولاتورDSB (همدوس)
      • شبیه سازی شبکه های وایرلس wireless sensor Networks
      • شبیه سازی انتقال حرارت و انتقال جرم در آب زدایی گیاه، حل معادلات PDE
      • پیاده سازی الگوریتم TDMA برای حل دستگاه مهادلات خطی
      • حل مساله انتقال حرارت هدایتی
      • حل نمونه مسائل استاتیک و مقاومت مصالح بیر جانسون
      • توزیع دمایی در یک صفحه در حالت ناپایا را با استفاده از روش خط یا اختلاف محدود finite difference
      • یافتن ماکزیمم تابع با استفاده از الگوریتم کلونی کورچه ها ACO
      • شبیه سازی مدولاسیون های ASK, OOK, FSK, BPSK, QPSK, 8PSK و ...
      • سیستم کنترل دستگاه تزریق پلاستیک (پلیمر)
      • اینورتر 3 فاز به روش SVM (به همراه مقاله از IEEE)
      • تشخیص لبه تصویر توسط الگوریتم کلونی مورچه ها ACO (به همراه مقاله)
      • محاسبه جریان درون لوله و عدد رینولدز به کمک روابط سوامی و جین و دارسی-ویسباخ
      • شبیه سازی کنترل مقاوم عصبیNNARC
      • شبیه سازی دو مبدل تمام تریستوریسری
      • شبیه سازی دو مبدل تک فاز تمام تریستوری با دیود هرزگرد
      • آرایشگر مجازی (نمونه ای از تشخیص چهره)
      • شبیه سازی شبکه های کامپیوتری
      • شبیه سازی ماشین حساب مهندسی
      • حل معادله لورنز-لورنتز به روش رانگ کوتا
      • حل معادله لوتکاولترا به روش رانگ کوتا
      • پنهان‌نگاریتصاویر یا Steganography با متلب
      • فشرده سازی تصاویر اثر انگشت Fingerprint Image Compression
      • برنامه تشخیص اثر انگشت با استفاده از دیتابیس
      • پردازش سیگنال گسسته ، پردازش در حوزه زمان و فرکانس
      • طراحی کنترلر PID
      • بدست آوردن کانتورهای دما در یک کانال جریان و حل معادله لاپلاس با روش تفاضلات محدود
      • تشخیص دایره در تصویر
      • حل عددی معادله انتگرال Volterra (به همراه مقاله)
      • برنامه تشخیص بارکد (پردازش تصویر)

www.it2.ir

www.sour3.com

/ 0 نظر / 61 بازدید